ถนนคนเดินปาย

ถนนคนเดินปาย

จ.แม่ฮ่องสอน

เพิ่มเติมเสน่ห์ยามค่ำคืนให้อำเภอปาย เมืองท่องเที่ยวเล็ก ๆ กลางป่าเขาจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยว จะช้อปสินค้าหัตถกรรม ชมการแสดงเปิดหมวก ชิมอาหารสารพัด จิบชา กาแฟ หรือเครื่องดื่ม ฯลฯ ได้ชิล ๆ ไปกับบรรยากาศเย็นสบายบนถนนคนเดินสายแรก ๆของประเทศที่เต็มไปด้วยสีสันที่สุดแห่งหนึ่ง

@ถนนคนเดินปาย จ.แม่ฮ่องสอน

2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
เช้าออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังอำเภอปาย
กลางวันแวะชมไร่ชาที่หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านที่ได้รับอิทธิพลจีนยูนนาน
แวะทานไข่ออนเซ็นที่น้ำพุร้อนโป่งเดือด อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ถ่ายรูปกับสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
เย็นเดินเล่นที่ถนนคนเดินปาย
เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
เช้าตื่นแต่เช้าเตรียมตักบาตร ที่สะพานบุญโขกู้โส้ ไหว้พระที่วัดห้วยคายคีรีที่อยู่สุดปลายสะพาน
กลางวันแวะซื้อของฝากสไตล์จีนยูนนาน พร้อมเล่นกิจกรรมนานาชนิด อาทิ ขี่ม้า ยิงธนู ชมการละเล่นพื้นเมือง ที่หมู่บ้านสันติชล หรือหมู่บ้านจีนยูนนาน
เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่

เส้นทางใกล้เคียง (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

3 วัน 2 คืน

วันที่หนึ่ง
เช้าเริ่มต้นออกเดินทางที่ จ.เชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.แม่ฮ่องสอน
แวะแช่ตัว แช่ขา บรรเทาความปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ กระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกาย และแวะรับประทานไข่ออนเซ็นรองท้องที่ “น้ำพุร้อนโป่งเดือด ป่าแป๋”
ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ปลูกลดหลั่นบนแปลงขั้นบันได พร้อมชมความสวยงามของขุนเขาสลับซับซ้อนที่ “จุดชมวิวดอยกิ่วลม” อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
กลางวันแวะถ่ายรูปกับ “สะพานปาย” สะพานประวัติศาสตร์ที่ทหารญี่ปุ่นลำเลียงอาวุธไปยังเมียนมาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
แวะถ่ายรูปปายแคนยอน หรือ “กองแลน” แพะเมืองผีแห่งแม่ฮ่องสอน
เย็นแวะเปลี่ยนชุดเป็นชาวจีนโบราณ ถ่ายรูปเช็กอินกับกำแพงเมืองจีนที่ “หมู่บ้านสันติชล” สนุกสนานไปกับกิจกรรมนานาชนิด อาทิ ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู และยังมีชาจีนให้ซื้อกลับไปเป็นของฝากคนทางบ้าน
เดินเล่นที่ถนนคนเดินปาย ซื้อของฝาก งานศิลปะ งานอาร์ต หรือสินค้าพื้นเมือง
เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
เช้าตื่นแต่เช้าเตรียมตักบาตร ที่สะพานบุญโขกู้โส้ สะพานไม้ที่ทอดตัวยาวอยู่กลางทุ่งนา  ไหว้พระที่วัดห้วยคายคีรีที่อยู่สุดปลายสะพาน
แวะจิบกาแฟร้อน ๆ รับประทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขา พร้อมชมทะเลหมอก ที่บ้านจ่าโบ
ล่องแพไปชมความงามหินงอกหินย้อย และภาพเขียนของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่ถ้ำน้ำลอด ปางมะผ้า
กลางวันออกเดินทางต่อ ถนนเลี้ยวเลาะตามหุบเขาสู่หมู่บ้านรักไทย
ปั่นจักรยานรอบชุมชน แวะร้านขายของฝาก ร้านคาเฟ่ ที่ล้วนตกแต่งแบบสไตล์จีน
เย็นลิ้มลองอาหารจีนยูนนานเลิศรส เมนูแนะนำ ขาหมูหมั่นโถว รับประทานคู่กับน้ำชาร้อนหอมหมื่นลี้ คลายความหนาวได้เป็นอย่างดี
ออกเดินทางไปยังโครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือ “ปางอุ๋ง” ชื่นชมทัศนียภาพของป่าสนริมทะเลสาบที่สวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจะเห็นหมอกหนา ๆ สีขาวสวย ๆ ลอยอยู่บนผืนน้ำ
วันที่สาม
เช้าตื่นแต่เช้าชมทะเลหมอก ที่ออกมาทักทายถึงหน้าประตูที่พัก
นั่งเรือชมวิวหมู่บ้านรักไทยท่ามกลางสายหมอกที่ล้อมอยู่รอบตัว แวะจิบน้ำชากาแฟ ที่ “ลีไวน์รักไทย คาเฟ่” พร้อมชมความงามของทะเลสาบที่มีหมู่บ้านจีนและภูเขาสูงเป็นฉากหลัง ถ่ายรูปกับบ้านดินสีอิฐ ไร่ชาขั้นบันไดก่อนออกเดินทางต่อ
ออกเดินทางไปยังโครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือ “ปางอุ๋ง” ชื่นชมทัศนียภาพของป่าสนริมทะเลสาบที่สวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจะเห็นหมอกหนา ๆ สีขาวสวย ๆ ลอยอยู่บนผืนน้ำ
กลางวันสักการะพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า ที่วัดพระธาตุดอยกองมู
ไหว้พระที่วัดจองกลาง วัดจองคำ ซึ่งสองวัดนี้เปรียบเสมือนวัดแฝดที่ตั้งอยู่ภายในรั้วกำแพงเดียวกัน นอกจากนี้ วัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวไทใหญ่ จัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ ในรอบปี
เย็นชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ “หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า”
เดินทางกลับ จ.เชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ