บ้านสันติชล

บ้านสันติชล

จ.แม่ฮ่องสอน

จิบชาร้อน รับลมหนาว ชมแสงแรกยามเช้า เทกวิวทะเลหมอกหยุนไหลไหลผ่านหุบเขาในช่วงเวลาแห่งความสุข หรือนอนดูดาวเต็มท้องฟ้า ณ จุดชมวิว 360 องศา ที่หมู่บ้านจีนยูนนาน บ้านสันติชล รับรองว่าสนุกครบรสฟินได้ใจทั้งชมทะเลหมอก ชิมข้าวปุกงา อาหารพื้นถิ่น นี่แหละสวรรค์เมืองปาย ไม่ไปไม่ได้แล้ว

@บ้านสันติชล จ.แม่ฮ่องสอน

2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
เช้าเริ่มต้นออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แวะแช่ตัว แช่ขา บรรเทาความปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ กระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกาย และแวะรับประทานไข่ออนเซ็นรองท้องที่ “น้ำพุร้อนโป่งเดือด ป่าแป๋”
กลางวันชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ปลูกลดหลั่นบนแปลงขั้นบันได พร้อมชมความสวยงามของขุนเขาสลับซับซ้อนที่ “จุดชมวิวดอยกิ่วลม” อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
เย็นเดินเที่ยวเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ที่ถนนคนเดินปาย
รับประทานอาหารเย็น เช็กอินที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
เช้าสัมผัสความหนาวเย็นยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมทะเลหมอกตอนพระอาทิตย์ขึ้น ที่ “ทะเลหมอกหยุนไหล”
กลางวันแวะเปลี่ยนชุดเป็นชาวจีนโบราณ ถ่ายรูปเช็กอินกับกำแพงเมืองจีนที่ “หมู่บ้านสันติชล” สนุกสนานไปกับกิจกรรมนานาชนิด อาทิ ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู พร้อมซื้อชาจีนกลับไปเป็นของฝากคนทางบ้าน
ก่อนกลับแวะถ่ายรูปกับ “สะพานปาย” สะพานประวัติศาสตร์ที่ทหารญี่ปุ่นลำเลียงอาวุธไปยังเมียนมาสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
เดินทางกลับเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

เส้นทางใกล้เคียง (แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่)

3 วัน 2 คืน

วันที่หนึ่ง
เช้าออกเดินทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ถนนเลี้ยวเลาะตามหุบเขาสู่หมู่บ้านรักไทย
กลางวันเช็กอินที่ “ชาสารักไทยรีสอร์ท” ที่พักที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกำแพงเมืองจีน
เย็นปั่นจักรยานรอบชุมชน แวะร้านขายของฝาก ร้านคาเฟ่ ที่ล้วนแล้วตกแต่งแบบสไตล์จีน
ลิ้มลองอาหารจีนยูนนานเลิศรส เมนูแนะนำ ขาหมูหมั่นโถว รับประทานคู่กับน้ำชาร้อนหอมหมื่นลี้ คลายความหนาวได้เป็นอย่างดี
วันที่สอง
เช้าตื่นแต่เช้าชมทะเลหมอก ที่ออกมาทักทายถึงหน้าประตูที่พัก
นั่งเรือชมวิวหมู่บ้านรักไทยท่ามกลางสายหมอกที่ล้อมอยู่รอบตัว
แวะจิบน้ำชากาแฟ ที่ “ลีไวน์รักไทย คาเฟ่” พร้อมชมความงามของทะเลสาบที่มีหมู่บ้านจีนและภูเขาสูงเป็นฉากหลัง
กลางวันถ่ายรูปกับบ้านดินสีอิฐ ไร่ชาขั้นบันได เลือกซื้อของฝาก ก่อนเดินออกเดินทางต่อ
รับประทานอาหารราคาหลักสิบ แต่วิวหลักล้านที่ “บ้านจ่าโบ่” ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา และกาแฟคั่วขึ้นชื่อ ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาที่สลับซับซ้อนที่อยู่ตรงหน้า
ถ่ายรูปกับสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
เย็นเดินเล่นที่ถนนคนเดินปาย
เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
เช้าตื่นแต่เช้าเตรียมตักบาตร ที่สะพานบุญโขกู้โส้ ไหว้พระที่วัดห้วยคายคีรีที่อยู่สุดปลายสะพาน
กลางวันแวะซื้อของฝากสไตล์ที่จีนยูนนาน พร้อมเล่นกิจกรรมนานาชนิด อาทิ ขี่ม้า ยิงธนู ชมการละเล่นพื้นเมือง ที่หมู่บ้านสันติชล หรือหมู่บ้านจีนยูนนาน
ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ปลูกลดหลั่นบนแปลงขั้นบันได พร้อมชมความสวยงามของขุนเขาสลับซับซ้อนที่ “จุดชมวิวดอยกิ่วลม” อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
เดินกลับตัวเมืองเชียงใหม่