พระธาตุดอยกองมู

พระธาตุดอยกองมู

จ.แม่ฮ่องสอน

ไปเที่ยวเมืองสามหมอกแล้วถ้าไม่ได้ขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยกองมูก็เหมือนไปไม่ถึงแม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุดอยกองมู ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมือง สร้างขึ้นตามแบบศิลปะไทยใหญ่-เมียนมาบนจุดท็อปบนยอดเขา ชมวิวเมืองและสนามบินกลางหุบเขาได้สวยงามโดยเฉพาะช่วงเวลายามพระอาทิตย์ตก

@พระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน

2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
เช้าออกเดินทางไปยังโครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือ “ปางอุ๋ง” ชื่นชมทัศนียภาพของป่าสนริมทะเลสาบที่สวยงามในช่วงเวลาเช้า จะเห็นหมอกหนา ๆ สีขาวสวยลอยอยู่บนผืนน้ำ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุแม่เย็น เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองปาย
กลางวันไปชมสะพานบุญโขกู้สุ่ย เป็นสะพานไม้ไผ่ ความยาว 815 เมตร เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับพุทธอุทยานห้วยคายคีรี ทอดตัวยาวไปยังทุ่งนาที่ขนาบสะพานทั้งสองข้าง อีกทั้งบริเวณโดยรอบถูกโอบกอดด้วยเทือกเขาสูงใหญ่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
ชม “แผ่นดินแยก” รอยแยกของแผ่นดินอยู่บนเนินเขา แต่ละรอยมีความลึกและความกว้างแตกต่างกันไป
เย็นกลับมาพักในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าพักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
เช้าตื่นแต่เช้ามืด รับประทานอาหารเสริมสร้างพลังก่อนออกเดินทางไปเที่ยว
ชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ที่จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล พร้อมกับจิบน้ำชากับหมั่นโถวแบบยูนนาน
ไปสักการะวัดพระธาตุดอยกองมู สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นจุดชมทะเลหมอกในช่วง “ฤดูฝน” และ “ฤดูหนาว”
กลางวันทำบุญไหว้พระที่ “วัดจองคำ” เสาวัดประดับด้วยทองคำเปลวทั้งต้น สีทองเหลืองอร่ามดูโดดเด่น ตัวหลังคาวัดเป็นรูปทรงปราสาท 9 ชั้น ภายในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อโต และพระศรีศากยมุนีจำลอง
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านใบเฟิร์นแม่ฮ่องสอน อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ รสชาติความอร่อยผสานความดั้งเดิมและสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว
เย็นออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เส้นทางใกล้เคียง (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

3 วัน 2 คืน

วันที่หนึ่ง
เช้าเริ่มต้นออกเดินทางที่ จ.เชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.แม่ฮ่องสอน
ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ปลูกลดหลั่นบนแปลงขั้นบันได พร้อมชมความสวยงามของขุนเขาสลับซับซ้อนที่ “จุดชมวิวดอยกิ่วลม” อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
แวะเที่ยวชมเมืองปาย ซื้อของฝากที่ระลึก ต่อด้วย “สะพานปาย” สะพานประวัติศาสตร์ที่ทหารญี่ปุ่นลำเลียงอาวุธไปยังเมียนมาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
กลางวันรับประทานอาการกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขา อาหารขึ้นชื่อของ “บ้านจ่าโบ่” อาหารหลักสิบแต่วิวหลักล้าน นั่งรับประทานไป สั่งกาแฟคั่วมาจิบ ชมบรรยากาศเพลิน ๆ
เที่ยวชมสะพานไม้แห่งศรัทธา ที่ “สะพานซูตองเป้” สะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในเมืองไทย ทอดตัวพาดผ่านทุ่งนาสีเขียวขจี
เย็นชมความงามของพระธาตุดอยกองมูยามค่ำคืน พร้อมเดินเล่นถนนคนเดินที่อยู่ใกล้ ๆ
เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
เช้าสักการะพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า ที่วัดพระธาตุดอยกองมู
ไหว้พระที่วัดจองกลาง วัดจองคำ ซึ่งสองวัดนี้เปรียบเสมือนวัดแฝดที่ตั้งอยู่ภายในรั้วกำแพงเดียวกัน นอกจากนี้ วัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวไทใหญ่ จัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ ในรอบปี
กลางวันออกเดินทางไปยังโครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือ “ปางอุ๋ง” ชื่นชมทัศนียภาพของป่าสนริมทะเลสาบที่สวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจะเห็นหมอกหนา ๆ สีขาวสวย ๆ ลอยอยู่บนผืนน้ำ
ชมความงามของดอกไม้นานาพันธุ์ และให้อาหารสัตว์ป่าที่พระตำหนักปางตอง
แวะรับประทานอาหารแบบจีนยูนนาน พร้อมชมความสวยงามของบ้านดิน ที่ตั้งลดหลั่นอยู่กลางไร่ชาขั้นบันได ที่โรงแรมลีไวน์รักไทย ก่อนออกเดินทางกันต่อ
เย็นออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
เช็กอินที่พัก ที่ “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก” พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
เช้าตื่นแต่ย่ำรุ่ง สูดอากาศบริสุทธิ์ พร้อมชมสายหมอกยามเช้า เดินเล่นชมธรรมชาติ หรือนั่งแช่เท้าริมลำธาร หน้าที่พัก
ทำบุญไหว้พระ ที่ “วัดคันธาพฤกษา” โบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางน้ำ ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวแม่กำปอง
กลางวันชมความงามความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสัมผัสความเย็นของไอน้ำที่ไหลลงกระทบโขดหินถึง 7 ชั้น ที่ “น้ำตกแม่กำปอง”
เดินชิล ๆ ชมเมืองแบบสโลว์ไลฟ์ แวะชมแกลเลอรีเก๋ ๆ น่ารัก ๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในเมือง
เย็นเดินทางกลับสู่ จ.เชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ