จ.นครศรีธรรมราช

สุขใจในสายลมหนาว ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ สูดโอโซนฟอกปอด นอนโฮมสเตย์ ที่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเล็ก ๆ กลางหุบเขา สายน้ำ และวิถีแห่งความเรียบง่าย หนาวนี้ ที่นี่คือคำตอบที่ใช่บนเส้นทางความสุขที่หยุดคุณได้ด้วยอากาศอันแสนบริสุทธิ์...